• Home
  • /
  • Tag Archives:  devops

Informacje o nowych artykułach oraz darmowych kursach
tworzenia aplikacji prosto na Twój e-mail

S2E6 Kurs Jenkins Continuous Deployment dla spring boot & angular.

Z tego Kursu dowiesz się jak: * Napisać pipeline w Jenkinsie z wykorzystaniem jenkinsfile, * Używać groovi do pisania pipeline dla aplikacji napisanej w angular i spring, * Zapisać hasło do bazy danych poza plikiem konfiguracyjnym i wstrzykiwać hasło przy starcie aplikacji, * Stworzyć automatyczny proces Continuous Deployment z wykorzystaniem jenkins. Przed przystąpieniem do tego…