Informacje o nowych artykułach oraz darmowych kursach
tworzenia aplikacji prosto na Twój e-mail

S2E6 Kurs Jenkins Continuous Deployment dla spring boot & angular.

Z tego Kursu dowiesz się jak: * Napisać pipeline w Jenkinsie z wykorzystaniem jenkinsfile, * Używać groovi do pisania pipeline dla aplikacji napisanej w angular i spring, * Zapisać hasło do bazy danych poza plikiem konfiguracyjnym i wstrzykiwać hasło przy starcie aplikacji, * Stworzyć automatyczny proces Continuous Deployment z wykorzystaniem jenkins. Przed przystąpieniem do tego…

instalacja postgres na serwerze debian
SQL

S2E5 Instalacja i konfiguracja PostgreSQL na Debian 11

Z tego artykułu dowiesz się jak: * Zainstalować bazę danych PostgreSQL na linuxie debian 11, * Stworzyć nowego użytkownika z hasłem z poziomu konsoli PostgreSQL, * Dodać nową bazę danych dla stworzonego użytkownika z poziomu konsoli PostgreSQL . Przed przystąpieniem do tego kroku powinieneś posiadać dostęp do skonfigurowanego i zabezpieczonego serwera linux debian, jak stworzyć…

S2E4 Tworzenie szablonu bootstrap 5 dla angular’owej aplikacji skrótowiec.

Z tego poradnika dowiesz się jak: * Stworzyć szablon widoku dla aplikacji angular przy użyciu frameworka html bootstrap 5, * Stworzyć design aplikacji zaprojektowany wcześniej w figma, * Nadpisać oraz dodać swoje reguły scss w bootstrap 5. Przed przystąpieniem do tego kroku powinieneś zapoznać się z designem aplikacji w figmie oraz założeniami biznesowymi: S2E1 Tworzenie…