• Home
 • /
 • SQL
 • /
 • S2E5 Instalacja i konfiguracja PostgreSQL na Debian 11
instalacja postgres na serwerze debian
SQL

S2E5 Instalacja i konfiguracja PostgreSQL na Debian 11

Z tego artykułu dowiesz się jak:

* Zainstalować bazę danych PostgreSQL na linuxie debian 11,
* Stworzyć nowego użytkownika z hasłem z poziomu konsoli PostgreSQL,
* Dodać nową bazę danych dla stworzonego użytkownika z poziomu konsoli PostgreSQL .

Przed przystąpieniem do tego kroku powinieneś posiadać dostęp do skonfigurowanego i zabezpieczonego serwera linux debian, jak stworzyć taki darmowy serwer opisałem w artykule:

S1E2 Tworzenie bezpiecznego serwera VPS EC2 t1.micro na AWS

1.Instalacja bazy danych PostgreSQL na debian 11

Na początku zaktualizuj repozytorium:

sudo apt update

Następnie zainstaluj PostgreSQL oraz pakiet contrib dodającynowe funkcjonalności oraz utilsy:

sudo apt install postgresql postgresql-contrib

Wystartuj aplikację komendą:

sudo systemctl start postgresql.service

Jeśli powłoka nie zgłasza błędu, to znaczy, że instalacja się powiodła i możemy przejść do dodawania użytkownika i nowej bazy danych.

2.Tworzenie nowego użytkownika bazy danych

Podczas instalacji postgres tworzy nowego użytkownika o nazwie postgres. Zaloguj się na tego użytkownika wykonując polecenie:

sudo -i -u postgres

Teraz zamiast swojej nazwy użytkownika powinieneś zobaczyć przez znakiem zachęty ($) użytkownika postgres.

Widok przełączenia się na użytkownika postgres

Aby zalogować się do konsoli postgres wywołaj komendę:

psql

Jeśli będziesz chciał opuścić konsolę wykonaj

\q

Będą w konsoli postgres wykonaj operację dodania użytkownika następującym poleceniami:

CREATE ROLE nazwauzytkownika LOGIN PASSWORD 'haslo';

Teraz przyszedł czas na dodanie bazy danych oraz przypisanie dla niej wcześniej stworzonego użytkownika komendą:

CREATE DATABASE bazadanyc WITH OWNER = nazwauzytkownika;

3. Dodawanie konfiguracji do aplikacji

Jeśli korzystasz z spring boota, pamiętaj proszę, że nazwa użytkownika, hasło oraz baza danych musi zgadzać się z konfiguracją w aplikacji, która znajduje się w pliku:

application-prod.yml

czyli powinno wyglądać to tak:

datasource:
  type: com.zaxxer.hikari.HikariDataSource
  url: jdbc:postgresql://localhost:5432/bazadanyc
  username: nazwauzytkownika
  password: haslo

Dodaj komentarz